Journal title
ISSN:    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Volume 6 Number 4 Year 2016

40 articles in this issue 

A. N. Stolyarenko

Stolyarenko A. N. ???????? ??????????????? ???????????? ? ????????? ? ??????????????? ?????????????? = Variants of the psychological disadaptation in patients with dissociative disorders. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):11-20. eISSN... see more

Pags. 11 - 20  

K. A. Sincha

Sincha K. A. ?????????? ??????????? ??????? ??????????? ? ???????????? ? ???????????????? ????????????? ? ????????? ??????????? = Personality features of schizophrenia patients with depressive and predepression symptoms in the structure of the disease. Jo... see more

Pags. 21 - 30  

P. R. Selskyy,M. Ya. Furdela,B. P. Selskyy

Selskyy P. R., Furdela M. Ya., Selskyy B. P. ????????? ?????????? ????? ?????? ?????????? ? ??????? ? ?????????? ?????? ????????????? = Violation of the total cellular immunity in patients with different types of endocervicosis. Journal of Education, Heal... see more

Pags. 31 - 38  

Svitlana O. Samoilova,Olga M. Plenova

Samoilova Svitlana O., Plenova Olga M. Peculiarities of platelet hemostasis changes in COPD - hypertensive disease mixed patients. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):39-44. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.49394http://o... see more

Pags. 39 - 44  

O. V. Lukyanchuk,V. I. Velychko,G. A. Danilchuk,N. G. Kuzeva

Lukyanchuk O. V., Velychko V. I., Danilchuk G. A., Kuzeva N. G. ???? ????????? ????? ? ???????????? ? ??????  ????????? ???? ????? ????? = Family Practitioner’s Role in Prevention and Diagnostics of Cervical Cancer. Journal of Education, Health and S... see more

Pags. 45 - 62  

Igor Dzyubanovsky,Andriy Banadyga,Nataliya Banadyha

       Dzyubanovsky I. Ya., Banadyga A. I., Banadyha N. V. Diagnostic value of paraclinical markers in the early diagnosis of various forms of acute pancreatitis. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):63-70. eISSN 2391-8306... see more

Pags. 63 - 70  

Miroslaw Piatek,Krzysztof Byzdra,Maria Kamrowska-Nowak,Janusz Mikolajczyk,Robert Stepniak

Piatek Miroslaw, Byzdra Krzysztof, Kamrowska-Nowak Maria, Mikolajczyk Janusz, Stepniak Robert. Struktura obciazen treningowych w cyklu przed olimpijskim Londyn 2012 - zawodnika klasy MM w rzucie oszczepem = The structure of training loads in the cycle bef... see more

Pags. 71 - 83  

Marta Podgórniak,Marta Piróg,Maciej Putowski,Olga Padala,Jacek Zawislak,Monika Sadowska,Kamal Morshed,Agata Smolen

Podgórniak Marta, Piróg Marta, Putowski Maciej, Padala Olga, Zawislak Jacek, Sadowska Monika, Morshed Kamal, Smolen Agata. Rola swiadomej zgody pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia = The role of patient informed consent in the process of  diagn... see more

Pags. 103 - 114  

Arkadiusz Rajs,Mariusz Aleksiewicz,Agnieszka Banaszak-Piechowska,Jacek Gospodarczyk

Rajs Arkadiusz, Aleksiewicz Mariusz, Banaszak-Piechowska Agnieszka, Gospodarczyk Jacek. Methodology and applications of eyetracking. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):115-121. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.49872http... see more

Pags. 115 - 121  

Arkadiusz Rajs,Agnieszka Gozdziewska-Nowicka,Agnieszka Banaszak-Piechowska,Jacek Gospodarczyk

Rajs Arkadiusz, Gozdziewska-Nowicka Agnieszka, Banaszak-Piechowska Agnieszka, Gospodarczyk Jacek. Szacowanie predkosci pojazdów na podstawie obrazu z kamery = Estimating vehicle speed based on image from camera. Journal of Education, Health and Sport. 201... see more

Pags. 122 - 126  

Katarzyna Korabiusz,Anna Lubkowska,Agata Wawryków

Korabiusz Katarzyna, Lubkowska Anna, Wawryków Agata. Przeglad najczesciej stosowanych metod fizjoterapii w zespolach bólowych kregoslupa wsród pacjentów NZOZ SROD-MED w Policach = The review of most commonly used physiotherapy methods in spineaches based ... see more

Pags. 127 - 140  

Yaroslav L Hrytsak,Liliya G Barylyak,Walery Zukow,Igor L Popovych

Hrytsak Yaroslav L, Barylyak Liliya G, Zukow Walery, Popovych Igor L. Cluster analysis of hormonal constellation at women and men with harmonious and disharmonious general adaptation reactions. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):141-150. eI... see more

Pags. 141 - 150  

Joanna Poczta,Ewa Malchrowicz-Mosko

Poczta Joanna, Malchrowicz-Mosko Ewa. Wplyw eventów sportowych na rozwój turystyki w miescie na przykladzie poznanskich imprez sportowych = The impact of sporting events on tourism development in the city - the case study of Poznan. Journal of Education, ... see more

Pags. 151 - 166  

Alina Deluga,Beata Dobrowolska,Bogumila Kosicka,Agnieszka Brzozowska

Deluga Alina, Dobrowolska Beata, Kosicka Bogumila, Brzozowska Agnieszka. Wartosciowanie zdrowia w opinii pielegniarek w odniesieniu do zmiennych spoleczno – demograficznych = Health evaluation with relation to socio-demographic variables – nurses’ opinion... see more

Pags. 167 - 180  

Beata Ciechanska,Dominik Olejniczak,Joanna Skonieczna,Grazyna Dykowska

Ciechanska Beata, Olejniczak Dominik, Skonieczna Joanna, Dykowska Grazyna. Zagrozenia zdrowia mieszkanców wsi, w tym dzieci, w kontekscie prac wykonywanych w gospodarstwie rolnym = Threats to the health of villagers, including children, in the contex... see more

Pags. 181 - 192  

Katarzyna Wodzynska,Joanna Skonieczna,Dominik Olejniczak,Urszula Religioni

Wodzynska Katarzyna, Skonieczna Joanna, Olejniczak Dominik, Religioni Urszula. Ocena potrzeb zdrowotnych nauczycieli szkól srednich w kontekscie zagrozen zdrowia zwiazanych z miejscem pracy = Assessment of the health needs of secondary school teachers in ... see more

Pags. 193 - 210  

Ewa Malchrowicz-Mosko,Marta Kamel,Joanna Poczta

Malchrowicz-Mosko Ewa, Kamel Marta, Poczta Joanna. Wplyw wydarzen sportowych na wizerunek miasta na przykladzie Poznania = The impact of sporting events on the image of the city – Poznan as a case study. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):2... see more

Pags. 211 - 232  

Izabela Mirlak,Kamil Radajewski,Natalia Ciesielska,Remigiusz Sokolowski,Marta Podhorecka,Walery Zukow

Mirlak Izabela, Radajewski Kamil, Ciesielska Natalia, Sokolowski Remigiusz, Podhorecka Marta, Zukow Walery. Osoczowy poziom homocysteiny jako czynnik ryzyka wystapienia zlaman w przebiegu osteoporozy u ludzi w wieku podeszlym = The plasma levels of homocy... see more

Pags. 233 - 239  

Waldemar Miszewski,Agnieszka Miszewska,Maciej Sniegocki,Zygmunt Siedlecki,Sebastian Grzyb,Joanna Siminska,Katarzyna Pietkun,Iwona Glowacka,Krystyna Nowacka,Wojciech Hagner

Miszewski Waldemar, Miszewska Agnieszka, Sniegocki Maciej, Siedlecki Zygmunt, Grzyb Sebastian, Siminska Joanna, Pietkun Katarzyna, Glowacka Iwona, Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech. The comparison of the therapeutic massage with the craniosacral meth... see more

Pags. 249 - 270  

A. P. Levitsky,V. V. Tkachuk,V. I. Velichko,V. L. Vasyuk

Levitsky A. P., Tkachuk V. V., Velichko V. I., Vasyuk V. L. ???????????? ???????? ? ?????????????? ?????????????? ? ???? ?????????????????? ????????? = Prevention and treatment effect of antidysbiotic formulation on obesity and nonalcoholic steatohepatiti... see more

Pags. 281 - 286  

A. I. Gozhenko,S. P. Lugovskoy,N. A. Samokhina

Gozhenko A. I., Lugovskoy S. P., Samokhina N. A. ??????????? ??????????????????? ???????????? ???????? ????????????????? ???????????????? = The study of morphofunctional features of the development of experimental metallonephropathy. Journal of Education,... see more

Pags. 287 - 296  

Agnieszka Wierzbicka,Marek Napierala,Malgorzata Pezala,Walery Zukow

Wierzbicka Agnieszka, Napierala Marek, Pezala Malgorzata, Zukow Walery. Stres u koszykarek w róznych grupach wiekowych = Stress female basketball players in different age groups. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):319-330. eISSN 2391-8306. ... see more

Pags. 319 - 330  

Aleksandra Kopec,Marek Napierala,Walery Zukow

Kopec Aleksandra, Napierala Marek, Zukow Walery. Kontuzje i urazy w wioslarstwie =Injuries and trauma in rowing. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):331-354. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50353http://ojs.ukw.edu.pl/in... see more

Pags. 331 - 354  

Aleksandra Szczepkowska,Piotr Osica,Anna Janas-Naze

Szczepkowska Aleksandra, Osica Piotr, Janas-Naze Anna. Aspekt chirurgiczny opieki nad pacjentem z dysplazja obojczykowo-czaszkowa – opis przypadku = Surgical aspect of patient care with cleidocranial dysplasia - case report. Journal of Education, Health a... see more

Pags. 355 - 363  

Igor L Popovych,Myroslav D Gumega,Igor E Verba,Andrii I Popovych,Tetyana A Korolyshyn,Svitlana P Tkachuk,Volodymyr M Ostapenko,Walery Zukow

Popovych Igor L, Gumega Myroslav D, Verba Igor E, Popovych Andrii I, Korolyshyn Tetyana A, Tkachuk Svitlana P, Ostapenko Volodymyr M, Zukow Walery. Comparative investigation effects on nervous and immune systems of bioactive water Naftussya Spa Trusk... see more

Pags. 364 - 374  

Yurii Tkachuk

Tkachuk Yurii. Morpho-functional changes of pituitary-adrenal system in the long-term course of experimental diabetes mellitus. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):375-384. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50532http://oj... see more

Pags. 375 - 384  

Michal Jerzy Paprocki,Pawel Rychter,Jacek Wilczynski

Paprocki Michal, Rychter Pawel, Wilczynski Jacek. Dokladnosc badania postawy ciala metoda optoelektroniczna Diers Formetric III 4D w porównaniu z wynikiem zdjecia RTG = Accuracy of the optoelectronic test body posture Formetric Diers Method III 4D in comp... see more

Pags. 385 - 398  

Miroslaw Mrozkowiak

Mrozkowiak Miroslaw. Die Beurteilung der Wirksamkeit der BEMER-Therapie bei der körperlichen Regeneration nach dem Ausdauertraining. Case study = The evaluation of the efficacy of BEMER therapy in the physical recovery after endurance training. Case study... see more

Pags. 399 - 428  

Ewa Barczykowska,Robert Slusarz,Marta Lewicka,Barbara Lewandowska,Andrzej Kurylak

Barczykowska Ewa, Slusarz Robert, Lewicka Marta, Lewandowska Barbara, Kurylak Andrzej. Evaluation of paediatric injury hospitalization incidence at Hospital Ward in Grudziadz. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):429-446. eISSN 2391-8306... see more

Pags. 429 - 446  

Vsevolod Stebliuk,Roman Gan,Kate Pronoza

Stebliuk Vsevolod, Gan Roman, Pronoza Kateryna. Particularities of physical and mental injuries for Ukrainian-Russian war victims. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):458-465. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50626http:/... see more

Pags. 458 - 465  

Pawel Kalinowski,Maryla Mianowana

Kalinowski Pawel, Mianowana Maryla. Zespól Metaboliczny cz. II: Epidemiologia zespolu metabolicznego w Polsce i na swiecie = Metabolic Syndrome part II: Epidemiology of metabolic syndrome in Poland and in the World. Journal of Education, Health and Sport.... see more

Pags. 466 - 480  

Janusz Kocjan

Kocjan Janusz. Poczucie koherencji i akceptacja choroby a nasilenie dolegliwosci bólowych u osób z choroba dyskowa odcinka ledzwiowego kregoslupa = Sense of coherence, acceptance of an illness and pain intensity in patients with lumbar disc herniations. J... see more

Pags. 481 - 492  

S. V. Ziablitsev,V. I. Pankiv,T. Y. Yuzvenko

Ziablitsev S. V., Pankiv V. I., Yuzvenko T. Y. ????? ???????????? rs1137101 ???? ????????? ??????? ?? ???????? ????????? ??????? 2 ???? ?? ???????? ? ????? ?????? = Influence of polymorphism rs1137101 of the leptin receptor gene on diabetes mellitus 2 typ... see more

Pags. 503 - 514  

Oliwia Beck,Mateusz Lakomski,Kornelia Kedziora–Kornatowska,Wojciech Wasniowski,Agnieszka Radziminska,Magdalena Weber-Rajek,Walery Zukow

Beck Oliwia, Lakomski Mateusz, Kedziora–Kornatowska Kornelia, Wasniowski Wojciech, Radziminska Agnieszka, Weber-Rajek Magdalena, Zukow Walery. Lagodne zaburzenia poznawcze – aktualny problem geriatryczny = Mild cognitive impairment – current geriatri... see more

Pags. 515 - 527