Journal title
ISSN:    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Volume 5 Number 7 Year 2015

48 articles in this issue 

Agnieszka Kostyra

Kostyra Agnieszka. Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik = Double path career: sportsman-student and sportsman-employee. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):11-25. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19072http://ojs.ukw... see more

Pags. 11 - 25  

Gordiy Paliy,Oleksandr Nazarchuk,Neonila Osadchuk,Dmytro Paliy,Iryna Kovalenko

Paliy Gordiy, Nazarchuk Oleksandr, Osadchuk Neonila, Paliy Dmytro, Kovalenko Iryna. Prognostic criteria of sensitivity to antibiotics of staphylococcus clinical strains. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):26-33. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/... see more

Pags. 26 - 33  

Janusz Kocjan

Kocjan Janusz. Is quality of life related to illness and acceptance of illness? Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):34-42. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19080http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A26-33https... see more

Pags. 34 - 42  

Magdalena Zurowska-Wolak,Bartlomiej Wolak,Marcin Mikos,Grzegorz Juszczyk,Aleksandra Czerw

Zurowska-Wolak Magdalena, Wolak Bartlomiej, Mikos Marcin, Juszczyk Grzegorz, Czerw Aleksandra. Stres i wypalenie zawodowe w pracy ratowników medycznych = Stress and a burn-out syndrome at work among paramedics. Journal of Education, Health and Sport.... see more

Pags. 43 - 50  

Agnieszka Kostyra

Kostyra Agnieszka. Wplyw programu „Umiem plywac” na rozwój plywania w województwie Kujawsko-Pomorskim = The influence of the „Umiem plywac” programme on development of swimming in Kujawsko-Pomorskie. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):51-62... see more

Pags. 51 - 62  

Janusz Kocjan

Kocjan Janusz. Osteoporosis - "a silent killer". A review of the current literature from clinician and physiotherapist perspective. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):63-70. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19173http://ojs.ukw.edu.pl/inde... see more

Pags. 63 - 70  

Oksana M. Pliten

Pliten O. N. ??????? ?????????? ????? ???????????? Ki-67 ? ???????????? p16INK4A ? ???????????????? ??????????? ??????????????? ?????????????????? ????????? ? ???? ????? ????? = The degree of expression OF Ki-67 protein and oncoprotein p16INK4Ain differen... see more

Pags. 71 - 90  

R. P. Romak

Romak R. P. Recurrent breast cysts. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):91-95. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19222http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A91-95https://pbn.nauka.gov.pl/works/577101http://dx.do... see more

Pags. 91 - 95  

Volodymyr Bilanyuk,Ievhen Tikhanovich

Bilanyuk Volodymyr, Tikhanovich Ievhen. ??????? ??????? ? ??????????? ???????? = Avalanche process in Ukrainian Carpathians. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):96-104. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19307ht... see more

Pags. 96 - 104  

Katarzyna Urtnowska,Irena Bulatowicz,Agnieszka Radziminska,Magdalena Wozniak,Jacek Wisniewski,Walery Zukow

Urtnowska Katarzyna, Bulatowicz Irena, Radziminska Agnieszka, Wozniak Magdalena, Wisniewski Jacek, Zukow Walery. Fizjologiczne zmiany w ukladzie ruchu ciezarnej oraz zwiazane z tym dolegliwosci bólowe odcinka ledzwiowo - krzyzowego – badani... see more

Pags. 105 - 116  

N. I. Samosyuk,I. Z. Samosyuk,S. N. Fedorov,E. N. Chuhraeva,W. Zukow

Samosyuk N. I., Samosyuk I. Z., Fedorov S. N., Chuhraeva E. N., Zukow W. ???????????-?????????? ????????: ??????????? ? ??????? ? ?????????? ??????????? ??????? ???????????? = Vegetative-vascular dystonia: diagnosis and treatment with the inclusion of mod... see more

Pags. 117 - 152  

Agata Tarczykowska,Bartosz Kochanski,Lukasz Wolowiec,Agnieszka Surowiec,Anna Plaskiewicz,Walery Zukow

Tarczykowska Agata, Kochanski Bartosz, Wolowiec Lukasz, Surowiec Agnieszka, Plaskiewicz Anna, Zukow Walery. Ocena skutecznosci i bezpieczenstwa farmakoterapii inhibitorami aldosteronu w niewydolnosci serca = Evaluation of the efficacy and safety of pharma... see more

Pags. 153 - 162  

A A Dzhereley,I G Romanenko,D Yu Kryuchkov,S M Gorobets

Dzhereley A. A., Romanenko I. G., Kryuchkov D. Yu., Gorobets S. M. Psychosomatic peculiarities of lipomas course in the maxillofacilal area. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):163-170. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19470http://ojs.ukw.... see more

Pags. 163 - 170  

Oleg Perepechai,Georgiy Ivanov,Nik Novikov,Iakiv Fishchenko

Perepechai O., Ivanov G., Novikov N., Fishchenko I. Model of lumbar spinal stenosis in the experiment. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):171-178. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19735http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/201... see more

Pags. 171 - 178  

Miroslaw Mrozkowiak,Hanna Zukowska

Mrozkowiak Miroslaw, Zukowska Hanna. Znaczenie Dobrego Krzesla, jako elementu szkolnego i domowego srodowiska ucznia, w profilaktyce zaburzen statyki postawy ciala = The significance of Good Chair as part of children’s school and home environment in the p... see more

Pags. 179 - 215  

Karina Nowak,Daria Porazynska,Natalia Ciesielska,Wojciech Stemplowski,Remigiusz Sokolowski,Walery Zukow

Nowak Karina, Porazynska Daria, Ciesielska Natalia, Stemplowski Wojciech, Sokolowski Remigiusz, Zukow Walery. Wspomaganie zywieniowe pacjentów geriatrycznych z postepujaca sarkopenia = Supporting nutrition in geriatric patients with progressive sarco... see more

Pags. 216 - 225  

Miroslaw Mrozkowiak,Paulina Jazdonczyk

Mrozkowiak Miroslaw, Jazdonczyk Paulina. Zwiazki zespolu cech kregoslupa-miednicy i stóp dziewczat i chlopców w wieku od 4 do 18 lat = Relationships in the Spine-Pelvis System and Feet in Girls and Boys Aged 4 to 18 Years. Journal of Education, Health and... see more

Pags. 226 - 250  

I. L. Chyrka,V. I. Tsymbaliuk

Chyrka I. L., Tsymbaliuk V. I. Endoscopic and open decompression of median nerve in carpal tunnel = ??????????????? ? ???????? ???????????? ?????????? ????? ? ??????? ??????????? ??????. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):251-257. ISSN 2391... see more

Pags. 251 - 257  

V. N. Pavlenko,Y. M. Tkachenko

Pavlenko V. N., Tkachenko Y. M. Temporal logic model of performance in high school = ???????????-?????????? ?????? ???????????? ?????????? ? ????. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):258-270. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19970http://oj... see more

Pags. 258 - 270  

Miroslaw Mrozkowiak

Mrozkowiak Miroslaw. Fluktuacja dynamiki i dymorfizm plciowy cech somatycznych, typu budowy i otluszczenia ciala dzieci i mlodziezy w wieku od 4 do 18 lat srodowiska wiejskiego regionu warminsko-mazurskiego = Fluctuation of dynamics and sexual dimorphism ... see more

Pags. 271 - 300  

Mieczyslaw Wojtasik,Dawid Aleksander Szatten

Wojtasik Mieczyslaw, Szatten Dawid. Kategorie optymalnych dla roslin gestosci gleb = Categories of optimal bulk density of soils for plants. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):301-313. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.20065http://ojs.ukw.... see more

Pags. 301 - 313  

Jan Pawel Mieszkowski,Magdalena Pastwik,Karolina Stejbach,Magdalena Przybylowicz,Edyta Pijankowska

Mieszkowski Jan, Pastwik Magdalena, Stejbach Karolina, Przybylowicz Magdalena, Pijankowska Edyta. Kompleksowe postepowanie leczenicze nowotowrów gruczolu sutkowego = Comprehensive therapeutic treatments methods of mammary gland carcinoma. Journal of Educa... see more

Pags. 314 - 342  

Aleksandra Radecka,Anna Karakiewicz,Iwona Bryczkowska,Anna Lubkowska

Radecka Aleksandra, Karakiewicz Anna, Bryczkowska Iwona, Lubkowska Anna. Analiza skladu ciala w kontekscie stanu funkcjonalnego mieszkanców Domów Pomocy Spolecznej = Body composition analysis in the context of the functional state of the inhabitants ... see more

Pags. 343 - 352  

Pawel Kalinowski,Urszula Bojakowska,Marta Kowalska

Kalinowski Pawel, Bojakowska Urszula, Kowalska Marta. Porównawcza analiza poziomu wiedzy z zakresu epidemiologii raka piersi w grupie studentek i kobiet pracujacych = Comparative analysis of the level of knowledge of the breast cancer epidemiology in fema... see more

Pags. 353 - 364  

Miroslaw Mrozkowiak,Paulina Jazdonczyk

Mrozkowiak Miroslaw, Jazdonczyk Paulina. Róznice fluktuacji, dynamiki i dymorfizmu plciowego cech somatycznych, typu budowy i otluszczenia dzieci i mlodziezy w wieku od 4 do 18 lat = Fluctuation, dynamics, sexual dimorphism, somatic features, body types a... see more

Pags. 365 - 392  

Miroslaw Mrozkowiak,Michal Posluszny

Mrozkowiak Miroslaw, Posluszny Michal. Fluktuacja dynamiki i dymorfizm plciowy cech somatycznych, typu budowy i otluszczenia ciala dzieci i mlodziezy w wieku od 4 do 18 lat, srodowiska miejskiego regionu warminsko-mazurskiego = Fluctuation of dynamics and... see more

Pags. 401 - 428  

V. A. Volkovoy,O. V. Sevrukov,G. P. Fomina,L. V. Karabut,L. V. Lukjanova

Volkovoy V. A., Sevrukov ?. V., Fomina G. P., Karabut L. V., Lukjanova L. V. ???????? ????????? ?????? ??????????????? ?????????? ???????? 5,7-???????-1?-?????? [2,3-d] ????????? ?? ?????? ???????? ??????????????????? ???????? = Investigation primery asse... see more

Pags. 429 - 438  

Magda Sowa,Witold Kollataj,Barbara Kollataj,Irena Dorota Karwat,Justyna Szakula

Sowa Magda, Kollataj Witold, Kollataj Barbara, Karwat Irena Dorota, Szakula Justyna. Samoleczenie wsród studentów medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie = Self-medication practice among medical students of Medical University in Lublin. Journal o... see more

Pags. 439 - 452  

Agnieszka Surowiec,Lukasz Wolowiec,Daniel Rogowicz,Krystian Kaluzny,Justyna Surowiec,Agata Tarczykowska,Alicja Krakowska,Walery Zukow

Surowiec Agnieszka, Wolowiec Lukasz, Rogowicz Daniel, Kaluzny Krystian, Surowiec Justyna, Tarczykowska Agata, Krakowska Alicja, Zukow Walery. RDW – nowy marker dla chorób sercowo-naczyniowych = RDW - a new marker for cardiovascular disease. Jour... see more

Pags. 453 - 460  

Maria Jaroslavivna Topornytska

Topornytska Maria. Geography and trends of developing ethnic festival tourism in the Ukrainian Part of the Carpathian Euroregion. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):461-474. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.21047http://ojs.ukw.edu.pl/inde... see more

Pags. 461 - 474  

Mykhailo Josypovycz Rutynskyi

Rutynskyi Mykhailo. A historical and geographical analyses of peculiarities of establishing Yaremche-Vorokhta resort area, the largest in the Eastern Carpathians of the Austro-Hungarian period. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):475-488. IS... see more

Pags. 475 - 488  

Miroslaw Mrozkowiak

Mrozkowiak Miroslaw. Zmiany wybranych wskazników i cech gazometrii krwi w okresie fizjologicznej restytucji po wysilku wytrzymalosciowym mezczyzny w 6 dekadzie zycia. Opis przypadku = Changes in selected indicators and characteristics of blood gases durin... see more

Pags. 489 - 506  

G. S. Manasova,A. A. Zelinsky,O. N. Kazarenko,C. C. Globa

Manasova G. S., Zelinsky A. A., Kazarenko O. N., Globa C. C. Vitamin D - deficiency states: some aspects of influence to the course and outcome of pregnancy = ??????? D – ?????????? ?????????: ????????? ??????? ??????? ?? ??????? ? ????? ????????????. Jou... see more

Pags. 507 - 520  

Agata Pietraszek,Joanna Brzozowska,Marianna Charzynska-Gula,Marta Luczyk,Andrzej Stanislawek,Robert Luczyk

Pietraszek Agata, Brzozowska Joanna, Charzynska-Gula Marianna, Luczyk Marta, Stanislawek Andrzej, Luczyk Robert. Zapotrzebowanie na edukacje z zakresu profilaktyki nowotworu jadra w grupie mlodych mezczyzn - badania wstepne = The need for education on tes... see more

Pags. 521 - 532  

L. I. Kovalchuk,V. A. Korobchansky,A. V. Mokienko

Kovalchuk L. I., Korobchansky V. A., Mokienko A. V. ?????????? ?????? ??????????? ???????????? ??????????? ?????? ???????????? ????????’? = Hygienic assessment of Ukrainian Danube region surface water bodies biological contamination. Journal of Education,... see more

Pags. 533 - 541  

T. L. Lebedeva

Lebedeva T. L. ????????? ??????? ??????? ?????????? ???? ? ??????? (???????????? 2) = Topical issues of road-traffic safety in Ukraine (report 2). Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):542-552. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.28044http://dx... see more

Pags. 542 - 552  

Agnieszka Radziminska,Aneta Berezicka,Magdalena Weber-Rajek,Agnieszka Anna Zimmermann,Irena Bulatowicz,Katarzyna Strojek,Aleksander Goch,Walery Zukow

Radziminska Agnieszka, Berezicka Aneta, Weber-Rajek Magdalena, Zimmermann Agnieszka Anna, Bulatowicz Irena, Strojek Katarzyna, Goch Aleksander, Zukow Walery. Promieniowanie ultrafioletowe w leczeniu luszczycy – przeglad badan = Ultravi... see more

Pags. 553 - 567  

Anna Srokowska,Jakub Foss,Andrzej Lewandowski,Marcin Siedlaczek,Grzegorz Srokowski,Agnieszka Radziminska,Magdalena Weber-Rajek,Walery Zukow

Srokowska Anna, Foss Jakub, Lewandowski Andrzej, Siedlaczek Marcin, Srokowski Grzegorz, Radziminska Agnieszka, Weber-Rajek Magdalena, Zukow Walery. Statyczna i dynamiczna ocena funkcjonalna wybranych parametrów stopy = Statistical and dynamical ... see more

Pags. 568 - 589  

E. P. Belobrov,M. S. Zambriborshch,S. G. Sidorenko,W. Zukow

Belobrov E. P., Zambriborshch M. S., Sidorenko S. G., Zukow W. ??????? ???? ????????????? ? ?????? ??????? ?????????? ?????? ?? ?????????-????????????? ????????? ???? ??????????? ??????? ????????????? = Influence of dust transferred into ports of dangerou... see more

Pags. 604 - 619  

V. B. Voronetskiy

The information of the documentary materials and scientific literature about the state of the on the issue of the terms "motional activity" and "physical activity" was analyzed. The absence of unanimous position concerning the necessity of justification o... see more

Pags. 620 - 630  

S. V. Schislovsky

Information of the documentary materials and scientific literature related to the efficiency of the contents of the current physical culture program in solving one of its major objectives, namely improving of physical state, was analyzed. A very low effic... see more

Pags. 631 - 640  

K. V. Aymedov,E. A. Grigoryev,S. P. Gorishchek

The article touches upon the problem of psychosocial rehabilitation of patients after neurosurgical intervention in Ukraine. The authors draw attention to the urgency of this problem in the modern period, since the problem of psychological rehabilitation ... see more

Pags. 641 - 651  

S. I. Kolomiyets

It is known that scoliosis is one of the diseases of the musculoskeletal system, often affects children and adolescents. Along with the problematic solution of orthopedic issues, the psychosocial aspect remains important, in particular, the study of the f... see more

Pags. 652 - 660  

K. Stakhanov

The problem of depression in schizophrenia is one of the most urgent in modern psychiatry, but there is still no generally accepted approach to both the diagnosis of these conditions and to practical recommendations for optimizing therapeutic approaches. ... see more

Pags. 661 - 668  

Igor Vasilievich ?evko

The article analyzes the scientific and pedagogical literature on the problem of using project methods in technology lessons, and determines the positive impact on improving the quality of education. It was determined that the activity of the teacher in t... see more

Pags. 669 - 679  

A. I. Gozhenko,V. A. Petrov

Article represents the results of studies on the use of the method of assessment of heart rate variability in patients with alcohol withdrawal syndrome without delirious syndrome and in patients with the condition as a result of alcohol withdrawal with de... see more

Pags. 680 - 689  

V. Sliusarchuk,G. Iedynak

The article analyses the information of documentary materials and scientific literature related to the state of development of problem of physical education of female students studying in higher military educational institutions of the State Border Guard ... see more

Pags. 690 - 698