Journal title
ISSN:    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Number Sorgens Psykologi del 2: Empiriske og kliniske per Year 2019

10 articles in this issue 

Sorg har mange ansigter. Den er en menneskelig grundfølelse man ser på tværs af forskellige kulturer, fra de kollektive til de individualiserede. Sorg er kompleks. Den indeholder både lidelse og glæde, for sorg handler dybest set om kærlighed. Samtidig er... see more

Pags. 5 - 15  

Ole Michael Spaten

Formålet med nærværende fænomenologiske studie af tre unges livsverden er at belyse hvilken betydning, erfaringer med at miste en forælder giver i forhold til de unges liv, identitet og identitetsdannelse. To unge kvinder og en ung mand i alderen 20-30 år... see more

Pags. 16 - 37  

Allan Køster

I denne artikel forfølges tanken, at den affektive dimension af prægnant sorg, som følger tab, ikke kun er noget, der erfares på et emotionelt niveau, men at tabserfaringen også skaber modifikationer i, hvad der i fænomenologien kaldes eksistentielle føle... see more

Pags. 38 - 60  

Ester Holte Kofod

Denne artikel analyserer, hvordan forældre, der har mistet et spædbarn, oplever og gør brug af fællesskabsorienterede sorgstøttetilbud i tiden efter, at de har mistet deres barn. Artiklen er skrevet på baggrund af en toårig kvalitativ interviewundersøgels... see more

Pags. 61 - 83  

Stephanie Schönhoff, Kristine Kahr Nilsson, Kristine Højlund Nørgaard, Kristine Jensen de López

Baggrund: Forskning i risikofaktorer for kompliceret sorg er et centralt anliggende i sorgpsykologien, da det har implikationer for forebyggende og tidlig indsats overfor særligt udsatte sørgende. Inden for sorgforskningen har forskellige typer af studier... see more

Pags. 84 - 103  

Marie Lundorff, Dorthe Kirkegaard Thomsen, Maja Johannsen, Anette Damkier, Maja O’Connor

Tabet af en ægtefælle medfører ofte en smertelig sorgproces. Et væsentligt mindretal udvikler imidlertid symptomer på vedvarende sorglidelse (VSL). Dette kan være særligt hyppigt hos mennesker, der mister deres partner efter et langt og vanskeligt sygdoms... see more

Pags. 104 - 126  

Lærke Darling Dueholm, Trine Pagh Pedersen, Stig Poulsen

Nærværende undersøgelse udforsker oplevelser af sorggruppeterapi hos børn og unge, som rapporterede negativ behandlingseffekt på symptomskalaen Inventory of Prolonged Grief. Kun få studier har undersøgt børn og unges egne oplevelser af sorggruppeintervent... see more

Pags. 127 - 146  

Trine Pagh Pedersen, Marie Stigaard Tølbøll, Gyrith Karskov Berthelsen, Hanne Søndergaard Knudsen, Kristine Jensen de López

Tabet af en forælder i barn- og ungdommen kan have store konsekvenser, og op til 10 % af de børn og unge, som mister en forælder, udvikler kompliceret sorg. I nærværende pilotstudie præsenteres resultater fra før- og eftermålinger af Børn, Unge & Sorgs gr... see more

Pags. 147 - 164  

Hanne Bruun Søndergaard Knudsen, Trine Pagh Pedersen, Preben Engelbrekt, Kristine Jensen de López

Den begyndende voksenalder er ofte beskrevet som mulighedernes alder, men for unge voksne, der mister en forælder, kan denne tid være en markant udfordring. Nærværende studie havde til formål at undersøge og vurdere anvendeligheden (feasibility) af en man... see more

Pags. 165 - 182  

Jens Christian Nielsen, Ditte Winther-Lundqvist

På baggrund af et repræsentativt survey-studie om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge efterladte, pårørende og unge, der hverken er pårørende/efterladte, kan vi konkludere, at de fleste pårørende og efterladte trives godt. I gruppen, der mistriv... see more

Pags. 183 - 206