Journal title
ISSN: 1300-4921    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Number Sayı49 Year 2023

21 articles in this issue 

SEFAD Editör

 Jenerik

Pags. I - XXIX  

Bahadir Günes

Karapapak / Terekeme Türklerinin tarihleriyle ilgili bilgileri, arsiv belgelerine dayanan verilerle takip etmek mümkündür. Bu, Karapapak / Terekemelerin bugünkü Gürcistan ve civarini çok eski tarihlerden beri yurt tuttuklarini gösterir. Büyük oranda Selçu... see more

Pags. 1 - 14  

Baris Agir

This study mainly applies Lawrence Buell’s environmental criticism to study the urban environment in J. G. Ballard’s short stories from two aspects: the environmental problems and humankind’s failed resistances to them. Through studying these aspects, the... see more

Pags. 15 - 26  

Baris Mete,Defne Erdem Mete

Contemporary theory has been framed by structuralist, poststructuralist and postmodernist discussions about social, cultural and linguistic formation of meaning. Structuralists argue that meaning is an external feature. It depends on the linguistic framew... see more

Pags. 27 - 38  

Eda Bayrakci

Chaos theory has emerged as a controversial scientific theory in the world of physics contrasting with the settled Newtonian theory supporting that the world and the universe have determinist and linear characteristics working in a regular and predictable... see more

Pags. 39 - 50  

Lala Hasanova

Azerbaycan edebiyatinda bedii-belgesel eserlerin ortaya çikisi diger Sovyet cumhuriyetlerinde oldugu gibi, XX. yüzyilin birinci yarisina tesadüf eder. Ani-otobiyografik eserlerde yazarin ya bütün yasami ya da hayatinin belirli bir kismi kendi yansisini bu... see more

Pags. 51 - 64  

Muhammet Nuri Ceylan

Anlatmaya dayali türler içinde gerçek ya da gerçege yakin olaylarin aktarildigi halk hikâyeleri, toplumsal hafizanin yüzyillar boyunca sonraki kusaklara biraktigi kültür miraslari olarak görülmektedir. Bu anlatilar edebî ve tarihî degerleri bakimindan son... see more

Pags. 65 - 84  

Özlem Sürücü

Alman folklorunun en önemli ürünlerinden biri olan Grimm Masallari, popülaritesi günümüzde de devam eden, zamanla çocuk edebiyati baglamindan tasarak sanat dallarinda da kendini gösteren anlatilardir. Bilhassa Kirmizi Baslikli Kiz, isl... see more

Pags. 85 - 98  

Vesile Albayrak Sak

Osmanli Devleti’nin her yönden yükselis dönemi olan Kanunî dönemi klasik Türk edebiyatinin Bâkî, Fuzûlî, Zâtî, Hayâlî, Taslicali Yahya, Lâmiî Çelebi gibi taninmis sairlerinin yasadigi bir yüzyil olmustur. Döneminin sairlerini seferlerde dahi beraberinde g... see more

Pags. 99 - 110  

Elif Yigiter,Osman Kunduraci

Anadolu Selçuklu dönemine ait en önemli sifahanelerden birisi olan Izzeddin Keykavus Darüssifasi Sultan I. Izzeddin Keykavus tarafindan 1217 yilinda insa edilmistir. Darüssifa islevini Osmanli döneminde devam ettiremeyen yapinin vakif sartlari medrese hiz... see more

Pags. 111 - 140  

Mevlüt Eliüsük

Manisa ili Akhisar ilçesi Musaca mahallesi 103 ada, 1-2 parsellerde Gürdük Baraji yol güzergahi ve etki alaninda, yol çalismalarinda tespit edilen nekropol alaninda Manisa Müze Müdürlügü’nce kurtarma kazilarinda 34 mezar içerisinde 47 yetiskin bireye ait ... see more

Pags. 141 - 164  

Raziye Çigdem Önal

Osmanli Devleti, mimarlik tarihi boyunca halkin inanç, egitim, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarina hizmet eden yapilari yerlesim yerinin merkezini belirleyecek sekilde bir arada programlamayi bir gelenek haline getirmistir. Insa sürecini ayni zamanda ilerlet... see more

Pags. 165 - 196  

Armagan Öztürk

Bu çalismada Hobbes’un özgürlükle ilgili düsünceleri bes önerme üzerinden temellendirilmistir. Ontolojik açidan özgürlügün imkansizligi, özgürlügün barisa özdes sayilmasi, iradenin yoklugu ve engellerin yoklugu ilkeleri üzerinden özgürlük kavraminin tanim... see more

Pags. 197 - 210  

Levent Tas,Gülçin Cebecioglu,Ali Hikmet Korkmaz

Çalismada yasli bireylerin huzurevi yasamina bakisi ele alinmaktadir. Huzurevleri toplum açisindan düskün ve kimsesiz kisilerin yasadigi yerler gibi görülür. Yaslanmayla birlikte ortaya çikan sosyal, psikolojik ve ekonomik vb. degisimler birçok dezavantaj... see more

Pags. 211 - 234  

Mustafa Demirtas

Bu çalismada, toplumsal formasyonlarin tarihini mübadele tarzlari perspektifinden yeniden ele alan Kojin Karatani’nin felsefi ve politik görüsleri üzerine düsünmeyi deneyecegiz. Karatani’ye göre kapitalizm, sermaye-ulus-devlet üçlüsüyle isleyen bir sistem... see more

Pags. 235 - 252  

Gökhan Civelek,Ibrahim Etem Çakir

Bu çalismada Fatma Sultan’in hayati, evlilikleri, serveti ve servetinin kaynagi, lüks yasantisi, ev esyalari, maddi kültürün önemli unsuru olan giyim-kusam ürünleri, taki ve aksesuarlari hakkinda bilgilere yer verilmistir. Fatma Sultan, babasi Sultan I. A... see more

Pags. 253 - 266  

Günay Korkmaz Samikiran

Azm-zâde Ismail Pasa Kudüs, Gazze, Nablus sancaklarinin mutasarrifliginda, Trablussam ve Sam eyaletlerinin valiliginde bulunmus, cerdeye basbugluk yapmis ve hac emirligi yapmis bir sahsiyettir. 1730 Isyaninin ardindan Ismail Pasa’nin görevine son verilere... see more

Pags. 267 - 290  

Mehmet Simsir,Kemal Demir

Emevîlerin altinci halifesi Velid b. Abdülmelik, hem kendi döneminde hem de sonraki süreç üzerinde önemli tesirler birakan etkili bir kimsedir. Onun zamaninda gerçeklestirilen fetih hareketleri sonucunda devletin siyasî sinirlari doguda Çin, batida Ispany... see more

Pags. 291 - 314  

Recep Murat Geçikli

28 Ocak 1920’de Meclis-i Mebusan’in kabul ettigi Misak-i Milli ile tespit edilen ilkeler, Türk dis politikasinin temelini olusturdu. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin çagdas devletler arasinda hak ettigi yeri almasinda, izlenecek dis politikanin oldukça ... see more

Pags. 315 - 338  

Louie Giray

Written by Randy Gage, Risky is the New Safe is an accessible, easy-to-read book that provides out-of-the-box insights on how to approach life, become successful, and live unconventionally through risking. Randy Gage is an American author, businessman, an... see more

Pags. 339 - 342  

Mevlüt Yilmaz

De Botton, Statü Endisesi isimli çalismasinda günümüz toplumlarini/bireylerini içten içe kemiren önemli bir soruna odaklanir. Statüyü, bireyin toplumun gözündeki degeri ve önemi üzerinden okumaya çalisir. Ona göre, toplumsal hiyerarside her merdivenin bir... see more

Pags. 343 - 350