Journal title

Homeros  

ISSN:    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Number Cilt 2 Sayı 1 (2019) Year 2019

3 articles in this issue 

Semengul QAFAROVA

M?lum oldugu kimi h?r bir predmetin tarixi il? n?z?riyy?si ayrilmazdir. ?g?r biz bu günkü usaq ?d?biyyatinin daha dolgun m?nz?r?sini canlandirmaq v? g?l?c?k inkisafina istiqam?t verm?k ist?yiriks?, mütl?q onun keçmisin? n?z?r salmaliyiq. Az?rbaycan usaq ?... see more

Pags. 1 - 10  

Zeyneb SEFEROVA

R?sul Rza bu inkisafda v? z?nginl?sm?d? unikal bir xidm?t saxlamis, onun ana tonkasinin lüg?t ehtiyatini saxlamisdir. Bir dilçi kimi, sair öz ana dilinin qrammatik strukturu, söz birl?sm?l?ri haqqinda d?y?rli m?lumatlara malikdir. R?sul Rzanin kreativliyi... see more

Pags. 11 - 16  

Zarif OMONBOYEVICH QUVONOV

Makalede Türk toplulukarinin büyük sairi Ali Sir Nevayi’nin edebiyat sahasina ait mirasi ve onun üzerine Özbek edebiyat bilimcilerinin sürdürdükleri incelemeler söz konusu edilmistir. Özellikle, 20. yüzyilin önde gelen Özbek bilim adami Prof. Dr. Abdukadi... see more

Pags. 17 - 22