ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Languages
Agronomy and forestry
Social Sciences
Public health
Environment
Technology
Education
Geography

Languages

Countries
Lithuania

Years
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2012
2011
2010

Filter  
 
34  Articles
Kulinarinis turizmas pastaruoju metu pasauliniu mastu auga taip stipriai ir greitai, kad pradejes gyvavima kaip nišine turizmo verslo šaka, pastaruoju laikotarpiu pereina i atskira turizmo šaka, kuri šaliai neša ne tik jos išskirtinuma, žinomuma, ekonomin... see more

Straipsnyje pateikiama mokslines literaturos apžvalga, nagrinejanti pozityvios tevystes reiškini bei pozityvios tevystes raiškos galimybes ikimokyklinio ugdymo istaigoje. Pozityvi tevyste tyrime siejama su socialines kompetencijos ugdymo svarba. Atliktas ... see more

Straipsnyje pateikiama mokslines literaturos apžvalga, nagrinejanti darbuotoju motyvacijos raiškos ypatumus bei motyvacijos proceso svarba. Pateikiama ikimokyklinio ugdymo istaigos specifika bei pedagogines istaigos darbuotoju motyvacijos svarba. Pagrindž... see more

Ivairiais istorijos tarpsniais, o ypac XX amžiaus pradžioje,visuomenes interesu konfliktu padariniai Europos šaliu visuomenems buvo labai skaudus, todel net ir šiuolaikiniu demokratiniu valstybiu visuomenes ieško tam tikro visuomenes interesu tenkinimo mo... see more

Straipsnyje pateikiama mokslines literaturos apžvalga, nagrinejanti kurybiniu žaidimu itaka priešmokyklinio amžiaus vaikams ugdant(is) komunikavimo kompetencija. Literaturos analizeje apžvelgiami kurybiniai žaidimai bei ju nauda priešmokyklinio mažiaus va... see more

Straipsnyje pateikiama mokslines literaturos apžvalga, nagrinejanti ankstyvojo amžiaus vaiku žodyno turtinimo svarba, pasitelkiant žaidimus. Straipsnyje nurodoma, kad ankstyvojo amžiaus vaiku kalbos žodyno turtinimas svarbus sekmingos tolimesnes vaiko rai... see more

Ivairiais istorijos tarpsniais, o ypac XX amžiaus pradžioje,visuomenes interesu konfliktu padariniai Europos šaliu visuomenems buvo labai skaudus, todel net ir šiuolaikiniu demokratiniu valstybiu visuomenes ieško tam tikro visuomenes interesu tenkinimo mo... see more

Straipsnyje pateikiama mokslines literaturos apžvalga, nagrinejanti kurybiniu žaidimu itaka priešmokyklinio amžiaus vaikams ugdant(is) komunikavimo kompetencija. Literaturos analizeje apžvelgiami kurybiniai žaidimai bei ju nauda priešmokyklinio mažiaus va... see more

Straipsnyje pateikiama mokslines literaturos apžvalga, nagrinejanti ankstyvojo amžiaus vaiku žodyno turtinimo svarba, pasitelkiant žaidimus. Straipsnyje nurodoma, kad ankstyvojo amžiaus vaiku kalbos žodyno turtinimas svarbus sekmingos tolimesnes vaiko rai... see more

1 of 4 pages  |  10  records  |  more records»