ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Languages
Religion
Social Sciences
Research
Agronomy and forestry
Education
Public health
Environment
Technology
Administration - Business
all records (29)

Languages

Countries
Lithuania
Indonesia
Poland
USA
Brazil
Denmark
Canada
Italy
Oman
Iran
all records (13)

Years
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
all records (22)

Filter  
 
439  Articles
Šio tyrimo tikslas – nustatyti skaitomos lietuviu kalbos ritmiškumo rodiklius, susijusius su garsiniu segmentu trukme. Analizuojama penkiu profesionaliu diktoriu (triju vyru ir dvieju moteru) perskaitytos ištraukos iš grožiniu kuriniu (kiekvienas ju skait... see more

Galvojant apie lietuviškai kaip antraja kalba kalbancius užsieniecius viena pirmuju iškylanciu ypatybiu yra perdetas bendraties formos vartojimas ten, kur jos lietuviškai neturetu buti. Remiantis bendra lietuviu kaip antrosios kalbos veiksmažodžio sistemo... see more

Straipsnyje pristatomas tyrimas  apie lietuviu kaip antrosios kalbos isisavinima. Surinkti kalbiniai duomenys iš 17 skirtingu gimtuju kalbu, amžiaus, laiko, praleisto Lietuvoje, ivairaus kalbos isisavinimo lygio tiriamuju. Su tiriamais buvo atliktas ... see more

Straipsnis skirtas palyginti skatinamuosius sakinius, randamus A. Achmatovos lyrikoje bei vertimuose i lietuviu ir vokieciu kalbas. Šiame straipsnyje nagrinejami skatinamieji sakiniai pagal ju semantine reikšme. Sakiniais gali buti palinkejimas, isakymas,... see more

SERBU BEI LIETUVIU KALBU IZOGLOSA ??`?a? ‘LIEPYNAS’/ ??`?a?-Li?~poras IR PRUSU ORONIMAS LepareSantrauka1913 m. K. Buga atkreipe demesi, kad Lietuvoje yra tokiu vediniu iš liepos (Tilia L.) pavadinimo kaip du Šiauliu apskrities kaimai Lieporai ir viena upe... see more

Monografijoje analizuojami  lietuviu kalbos mišrieji priesagos -eti a-kamieniai (teketi, teka tipo) veiksmažodžiai. Aptariami strukturos, darybos, semantikos ypatumai. Gretinant su giminišku kalbu medžiaga, nustatoma viso tipo ir atskiru jo pavyzdžiu... see more

SummaryDenominative verbs in -eti, -eja are predominantly inchoative in Modern Lithuanian (senéti, -éja ‘to become old’ : se~nas ‘old’, akmenéti, -éja ‘to harden, to turn into stone’ : akmuo~, -eñs ‘stone’). There is a relatively small group of synchronic... see more

SantraukaStraipsnyje apžvelgiamos ir ivertinamos tipologiškai lietuviu kalbos gramatines priemones evidencialumui reikšti. Apsiribota bendrine kalba. Evidencialumas suprantamas kaip visuma reikšmiu, rodanciu šaltini ar pagrinda, kuriuo kalbetojas remiasi ... see more

SantraukaRezultatyvu laikoma veiksmažodžio forma arba vedinys, nusakantis busena, atsira­dusia kaip ankstesnio ribinio veiksmo rezultatas (Nedjalkov, Jaxontov 1988, 6t.; Nedjalkov 2001, 928). Dabartineje lietuviu kalboje rezultatyvas gramatiškai pertei­ki... see more

1 of 45 pages  |  10  records  |  more records»